Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

07-07-2021, De gemeente Beuningen wil in 2040 “energieneutraal” zijn, door net zoveel energie op te wekken als de inwoners samen gebruiken. Dat klinkt sympathiek. Maar daarvoor zou onder andere een reusachtig windpark moeten worden gebouwd. 

Omwonenden van dat “Windpark Beuningen” vrezen voor hun gezondheid en die van hun kinderen. En het klimaat is er niet mee gediend, want zoveel elektriciteit is op z’n vroegst pas in 2040 inzetbaar in Beuningen. Gelukkig heeft een uitspraak van de Raad van State (op basis van een uitspraak van het Europees hof) voorlopig kunnen voorkomen dat de plannen worden uitgevoerd. 

 

Uit antwoorden van Patrick Beusker (voorzitter Energiecoöperatie EVV) op vragen in de Beuningse Commissie Ruimte van 22 juni jl. werd duidelijk dat de turbines 245 m hoog moeten worden én er een 5eturbine is toegevoegd, uitsluitend om de “business-case” haalbaar te maken. Het gaat de initiatiefnemers om het binnenhalen van veel (subsidie)geld en nergens anders om! 

 

In de plannen voor het windpark wordt volstrekt onjuist en zonder enige onderbouwing gesteld dat lagere turbines voor meer overlast zouden zorgen. 

 

En tijdens de, door de gemeente gemanipuleerde, planvorming is een 5e turbine toegevoegd, zogenaamd om de 1/3 zon – 2/3 wind in balans te houden, maar dat is allemaal flauwekul. 

 

Het hele 1/3-2/3 uitgangspunt is strijdig met de RES-uitgangspunten (die pleiten voor 50/50 wind en zon). Het is echter door de adviseurs bedacht omdat een windpark op deze windluwe locatie anders financieel onhaalbaar is. 

 

Ook de enorme haast om het plan voor het windpark nog in de zomer van 2021 goedgekeurd te krijgen heeft niets te maken met de urgentie van energieneutraliteit (die totaal niet bestaat), maar uitsluitend met het feit dat in 2022 de SDE+ subsidies worden verlaagd.  

 

Stichting TegenWind is verheugd dat dit onverantwoorde plan nu tijdelijk is komen stil te liggen. Onze verwachting is dat door de wijzigingen in de normstellingen voor geluid, slagschaduw en veiligheid Windpark Beuningen er niet zal komen.

 

Tot het moment dat zeker is dat het plan definitief en volledig niet doorgaat blijven wij het proces actief volgen en zullen we direct in actie komen wanneer dat nodig is.