Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

27-02-2021, Stichting TegenWind heeft in februari 2021 in de dorpen Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen huis aan huis flyers bezorgd waarin omwonenden worden geïnformeerd over de enorme overlast die Windpark Beuningen zal veroorzaken. 

Op onderstaand kaartje – waarop de 2,5 km overlastcirkels zijn ingetekend – is duidelijk te zien dat vrijwel iedereen in de genoemde 4 dorpen met overlast te maken zal krijgen.

 

 

De verspreide informatie leidde direct tot veel reacties: lang niet iedere inwoner bleek op de hoogte te zijn van deze plannen en menigeen zegt zich hierdoor te zijn “kapot geschrokken”. Stichting TegenWind ontvangt veel instemming voor haar standpunt dat dit windpark op deze plaats voor ontoelaatbare overlast zal zorgen en er daarom niet mag komen. 

De steun voor de acties tegen dit windpark groeit snel; inmiddels is de steun voor TegenWind aangegroeid tot 2.000 inwoners die zich opgaven als sympathisant. Stichting TegenWind voelt zich gesterkt door deze breed ondervonden steun en bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet en de vele donateurs voor hun bijdragen, waardoor wij samen onze activiteiten kunnen blijven voortzetten.