Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

08-12-2020, Windmolens en de bezwaren ertegen zijn veel in het nieuws. En dat is terecht. Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs voor de gevaren voor de gezondheid en het welzijn van mensen in de omgeving van windmolens. Ook instanties als het RIVM en de wereld gezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwen voor de gevaren. Wij hebben een uitgebreid artikel geschreven waarin wij onze bezwaren nog eens duidelijk opsommen. Daarin verwijzen ook we naar recente publicaties die steeds meer duidelijk maken welke risico's er verbonden zijn aan het plaatsen van deze apparaten dichtbij woonhuizen.

Klik hier voor het volledige artikel.