Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

29-06-2021,Belangenorganisatie Urgenda, de aanjager van de energietransitie, deed afgelopen week in een rapport een opzienbarende uitspraak. De organisatie roept gemeenten, provincies en andere overheden op om te stoppen met het bouwen van windparken op land. Volgens Urgenda kan de benodigde CO2-reductie ook prima worden gerealiseerd door in te zetten op kleinschalige zonne-energieprojecten en energiebesparing. Reden te meer voor ons om de gemeenteraad, via een follow-up op onze open brief, op te roepen om op 5 juli tegen Windpark Beuningen te stemmen.