Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

21-01-2022, Door NIET te stemmen op BN&M, GroenLinks, D’66 of PvdA kunnen we de komst van Windpark Beuningen alsnog tegenhouden. 
Op 23 november 2021 hebben de partijen Beuningen Nu & Morgen, GroenLinks, D’66 en PvdA in de gemeenteraad ervoor gezorgd dat de omstreden plannen voor Windpark Beuningen tóch zijn aangenomen. Daarmee hebben deze vier partijen er bewust voor gekozen om de gezondheid van vele duizenden inwoners van de gemeente op het spel te zetten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart, kunt u deze partijen laten merken wat u daarvan vindt. Door NIET op ze te stemmen! 
Daarmee maakt u tevens de weg vrij voor een nieuwe coalitie zonder deze partijen, om de plannen voor Windpark Beuningen aan te passen/af te blazen. 

De gemeente Beuningen wil in 2040 ‘energieneutraal’ zijn, door net zoveel energie op te wekken als de inwoners samen gebruiken. Stichting TegenWind vindt dit een nobel streven. Maar wij vinden, net als het overgrote deel van de inwoners van de gemeente Beuningen, dat dit niet ten koste mag gaan van de gezondheid van de omwonenden. En er zijn steeds meer harde bewijzen dat er aanzienlijke gezondheidsschade ontstaat, door windturbines die te dicht bij woonbebouwing staan. Daarnaast zijn er voldoende alternatieven om de doelstellingen te halen, zonder het plaatsen van megawindturbines vlakbij dichtbevolkte woonkernen. 

Stichting TegenWind heeft daarom na het raadsbesluit van 23 november 2021 beroep aangetekend bij de Raad van State, in een poging om dit rampzalige windmolenpark in ieder geval voorlopig te voorkomen. Wij gaan er van uit dat dit gaat lukken! Maar het liefst hebben we natuurlijk dat de plannen niet de ijskast maar de prullenbak in verdwijnen. Daarom is uw stem op 16 maart zo ontzettend belangrijk. Als we met zijn allen Beuningen Nu & Morgen, GroenLinks, D’66 en PvdA uit de gemeenteraad stemmen, dan komt van uitstel hoogstwaarschijnlijk afstel. En dan blijft u, net als zo veel andere mensen in de gemeente, alle overlast en gezondheidsschade van Windpark Beuningen bespaard. 

Uw stem doet er echt toe op 16 maart 2022. Stem NIET op Beuningen Nu & Morgen, GroenLinks, D’66 of PvdA. 

 

De geluidscontouren van de 5 megaturbines in Windpark Beuningen overlappen de dorpen Winssen, Ewijk, Beuningen en Bergharen. Op de kaart onderaan deze pagina – waarop de 2,5 km hindercirkels zijn ingetekend – is te zien dat vrijwel iedereen in die 4 dorpen grote overlast zal ervaren.

 

 • 5 Enorme windturbines gaan onze woonomgeving overheersen
 • Welstandcommissie oordeelt zeer negatief “landschap wordt vernietigd”
 • Cultuurlandschap in stuifduinengebied bij Bergharen afgeschreven
 • Bijna even hoog als de Eiffeltoren en 5 tot 6 x zo hoog als een kerktoren
 • Vele duizenden inwoners gaan last krijgen van zoevende wieken
 • Extra geluidsoverlast door weerkaatsing op water van zandwinplassen
 • Ook grote hinder van slagschaduw, lichtflitsen en laagfrequent geluid
 • Slaapverstoring, stress en hartklachten nemen daarmee aantoonbaar toe
 • GGD legt rechtstreeks verband tussen geluid en gezondheidsschade 
 • Draagvlak onder de bevolking van omliggende dorpen ontbreekt totaal
 • Van de omwonenden is 96% absoluut tegen dit windpark op deze plaats
 • Bouw van woningen ten zuiden van Winssen en Ewijk niet meer mogelijk
 • Besluitvorming is gemanipuleerd door belanghebbende leden van BN&M
 • “Participatie” en “meeprofiteren” van burgers is bedrieglijke misleiding
 • Maximale winst exploitanten gaat boven gezondheid van omwonenden
 • WindWiki haalt de “niets-aan-de-hand” conclusies van RIVM onderuit 
 • Zonnepanelen op water kunnen in de totale energiebehoefte voorzien
 • Geen aandacht besteed aan energiebesparing bij bedrijven en bewoners

STEM 16 MAART DE BEDENKERS VAN DEZE PLANNEN WEG!

 

          Klik op de kaart om te vergroten