Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

16-10-2020, We hebben nieuwe simulaties laten maken om te laten zien hoe verschrikkelijk groot de geplande windturbines gaan worden. De foto's zijn gemaakt vanuit de Claudiuslaan in Beuningen (kijkend over tuincentrum Overvecht) en vanuit de Burgemeester Sprengerlaan in Ewijk (kijkend over de Luit). Kijk en huiver. Op de fotopagina staan grotere versies.