Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

11-03-2021, Windpark Beuningen: Stichting TegenWind roept op om locatie te heroverwegen.

Stichting TegenWind berichtte u recent over een draagvlakonderzoek dat in februari 2021 is uitgevoerd onder bewoners in de directe omgeving van Windpark Beuningen; omwonenden binnen een afstand van 1 kilometer van de 5 geplande windmolens. 

Wij stellen het op prijs om u over de resultaten van dit onderzoek te informeren.

 

Van de 95 aangeschreven omwonenden vulden er 70 (74%) een vragenlijst in.

Deze bewoners zijn vrijwel unaniem (96%) tégen een windpark op de door Beuningen gekozen locatie. 

 

Een weergave van de bevindingen in het draagvlakonderzoek treft u aan in deze link naar de bijlage.

Stichting TegenWind heeft de uitkomsten van haar onderzoek onder de aandacht van het College en de Gemeenteraad van Beuningen gebracht en er op aangedrongen om de huidige plannen voor Windpark Beuningen te heroverwegen.

 

Om dit verzoek kracht bij te zetten heeft advocaat mr Peter de Lange namens Stichting TegenWind de gemeente Beuningen aangesproken op de juridische onrechtmatigheid van haar plannen voor Windpark Beuningen en gewezen op mogelijke gevolgen indien deze plannen zouden worden doorgezet. Lees hier zijn brief.