Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

Plussen en Minnen. Hoe u door Bosch & Van Rijn bij de neus wordt genomen.

 

Mag het een plusje (+) meer zijn? Of een minnetje (-) minder? Het grote Windmolen Spel van Beuningen Energieneutraal is begonnen. De “experts in renewable energy” – zoals ze zichzelf bij Bosch & Van Rijn in alle bescheidenheid noemen – hebben hun Concept-CombiMER voor Windpark Beuningen gepubliceerd.

 

En wij, gewaardeerde inwoners, mogen er nog op reageren ook. Inspraak weet u wel.

De concept MER voor Windpark Beuningen telt 140 pagina’s, inclusief bijlagen bijna 1000 pagina`s. En u hebt tot 16 juli om te reageren. Haakt u al af als inspraak gerechtigde inwoner? Niet nodig.  Klik hier voor onze volledige kritische column.