Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

21-06-2021, Windpark Beuningen ja of nee? Op maandag 5 juli aanstaande stemt de gemeenteraad van Beuningen over het al dan niet doorgaan van Windpark Beuningen. Gaat het door, dan verrijzen er vijf megawindturbines van 245 meter hoogte, vlakbij dichtbevolkte woonkernen. Dit zal onherroepelijk leiden tot veel gezondheidsschade bij omwonenden. Duizenden mannen, vrouwen en kinderen worden dan continu blootgesteld aan ziekmakend geluid. Zelfs tot in hun huizen, tot in de kinderkamers. Stappen ze de deur uit dan staan ze oog in oog met die gigantische XL windturbines van 245 meter hoog. Dat is vijf keer zo hoog als de kerk van Beuningen, drie keer zo hoog als het Erasmusgebouw in Nijmegen!

In onze open brief van 21 juni roepen wij de gemeenteraadsleden op om TEGEN te stemmen.