Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

10-10-2020, OPEN BRIEF AAN AGRARISCHE ONDERNEMERS IN HET ZOEKGEBIED VOOR WINDMOLENS

 

Geachte ondernemer,

Zoals u ongetwijfeld weet is de gemeente Beuningen plannen aan het uitwerken om windturbines te (laten) plaatsen in een strook (een zogeheten “zoekgebied”) langs de A73 en de N322 (Maas en Waalweg). 

 

Wanneer u gronden bezit in het aangewezen gebied, bent u daarmee eigenaar van een potentiële locatie voor het plaatsen van een windturbine. Waarschijnlijk bent u ook al lang benaderd door of namens de ontwikkelaars daarvan. Na jaren van voorbereiding staan zij nu in de startblokken om de flinke (subsidie) winsten te kunnen cashen.

 

Moeten wij – de Stichting TegenWind en haar sympathisanten – u daarmee feliciteren? 

Mogelijk wel, maar dat ligt er wel aan welk standpunt u hierin wenst in te nemen!

 

Neemt u het besluit om de gezondheid van uzelf en uw naasten niet te “verkopen” aan de turbine-ontwikkelaars? Een aantal van uw collega’s in het “zoekgebied” voor de windturbines hebben die verstandige beslissing namelijk al genomen.

 

Wij hebben groot respect voor hun integriteit en zij kunnen rekenen op onze steun en waardering. Ook u roepen wij op om dit voorbeeld te volgen, het is de meest doeltreffende manier om de totstandkoming van dit onzalige windmolenpark te verhinderen. Om het idiote plan voor mega windturbines midden in het mooiste natuurgebied van Winssen, Ewijk, Beuningen en Bergharen als inwoners tegen te houden.

 

Maar mogelijk twijfelt u of zult ingaan op de aan u voorgehouden financiële worst in de vorm van intentieverklaringen en van fraaie beloften? Bedenk dan goed dat u daarmee uw eigen gezondheid en die van uw naasten en ook van uw dieren grote schade toebrengt. Recent onderzoek (RIVM, 2020) bevestigt namelijk opnieuw dat met name de geluidsoverlast van windturbines een bron is van gezondheidsklachten.

Bewezen is dat binnen een straal van 1.000 meter de geluidsproductie van windturbines van de voorgestane afmetingen – 245 meter – dusdanig hoog is dat deze een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid van mens en dier. 

 

Zwicht u voor het geld dan hoeft u daarvoor van ons dus beslist geen gelukwensen te verwachten.

 

Wij richten ons tot u namens alle omwonenden van uw agrarisch bedrijf. 

Wij doen namens hen een klemmend beroep op u om dat ook een agrarisch bedrijf te laten blijven, en u niet te laten verleiden tot industriële neveninkomsten.

 

En wij zullen het u niet alleen blijven verwijten wanneer u voor eigen geldelijk gewin onze woonomgeving en daarmee onze gezondheid ernstige schade toebrengt, maar wij bereiden ook juridische schadeclaims voor waarmee wij u aansprakelijk gaan stellen voor de schade die u onze gemeenschap toebrengt.