Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

05-12-2020, Er staat al een mooie banner midden in Ewijk. Maar nu ook langs de koningstraat.

Inwoners laten daarmee duidelijk blijken aan wethouder de Klein en Beuningen Nu & Morgen dat zij

tegen de komst van deze Mega XL-Windturbines zijn. Wij roepen de politiek in Beuningen op om zich

eens daadwerkelijk in te zetten voor de belangen van de inwoners en gezondheids- en welzijnsschade te voorkomen.