Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

21-11-2020, In Beuningen hebben medestanders van Stichting Tegenwind vandaag een mega-banner opgehangen.Bij de zogenoemde kaswoningen (de Heuve) langs de snelweg A73 is zaterdag een protestdoek van zes bij tweeënhalve meter gespannen, zodat de vele duizenden passerende automobilisten onze boodschap kunnen lezen. 

 

Ook de Gelderlander heeft er een mooi artikel over geschreven:

 Klik hier voor het Gelderlander-artikel