Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

06-01-2022, Nadat BN&M, GroenLinks, D’66 en PvdA er voor hadden gezorgd dat – tegen alle adviezen, smeekbedes en waarschuwingen in – het plan voor Windpark Beuningen tóch is aangenomen, zijn op 16 december 2021 het gewijzigde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage gelegd. 

 

Stichting TegenWind heeft in de weken daarna een zo compleet mogelijk overzicht samengesteld van de tekortkomingen en onjuistheden in die besluitvorming. Onze advocaat Peter de Lange schrijft op basis daarvan een bezwaarschrift voor een beroep tegen de plannen bij de Raad van State. Dit bezwaarschrift zal vóór 26 januari aanstaande worden ingediend bij de Raad van State. 

 

Naast het juridisch traject bereiden wij ook campagnes voor om de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad in maart 2022 te beïnvloeden. Doel is dat Beuningen Nu & Morgen, GroenLinks, D’66 en PvdA geen meerderheid meer kunnen vormen in een toekomstige gemeenteraad. Met een door een nieuwe coalitie te nemen herzieningsbesluit voor een verantwoord Windpark Beuningen kan dan alsnog de gezondheid van u als inwoners worden beschermd.