Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

08-05-2021, Vandaag is er een geslaagde actie gehouden in het centrum van Beuningen tegen de komst van het windpark met de mega XL-windmolens. Er mochten vanwege de corona-maatregelen helaas maar 50 mensen deelnemen aan de actie. Door het oplaten van een heliumballon kon iedereen zien en ervaren hoe enorm hoog de geplande windturbines zullen worden.

Hieronder een foto-impressie van de actie. Een video van de actie is te zien via deze link: VIDEO ACTIEDAG

Bestuurslid Rik Wouters hield een toespraak die HIER is terug te lezen.