Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

25-09-2021, De gemeente Beuningen is van plan om Windpark Beuningen er snel door te drukken nu daarvoor nog voldoende steun in de gemeenteraad lijkt te bestaan. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart aanstaande zal dat vermoedelijk niet meer het geval zijn omdat “Beuningen Nu en Morgen” dan afgerekend zal worden op hun jarenlange on-democratische machtsmisbruik dat ten koste gaat van de inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen.

 

Ondanks dat de gemeente al een paar keer eerder pijnlijk onderuit is gegaan – bijvoorbeeld bij de zandwinning in Beuningen en recent nog de woningbouw in Ewijk – vaart zij wederom blind op haar adviseurs en gaat zij als eerste en mogelijk zelfs als enige gemeente zelf normen voor slagschaduw, geluid en veiligheid opstellen zonder de daarvoor vereiste wetenschappelijke onderbouwing.

 

En dat in een tijdsbestek van enkele weken, waar andere overheden daarvoor 2 tot 4 jaar denken nodig te hebben.

Maar volgens de gemeente Beuningen is een simpel inlegvelletje (“een oplegnotitie”) bij “het bestemmingsplan windpark Beuningen” voldoende. Zo éénvoudig zelfs dat het aldus gewijzigde bestemmingsplan niet opnieuw ter inzage zal worden gelegd. Daarmee worden de inwoners voor de zoveelste keer buitenspel gezet en monddood gemaakt.

 

Of deze inderhaast in elkaar geflanste “oplossing” werkelijk standhoudt bij de Raad van State zal moeten blijken. Onze adviseurs voorspellen in ieder geval dat dit niet het geval zal zijn. Samen met onze adviseurs en advocaat zijn wij bezig om onze strategie te bepalen want uiteraard zullen wij er alles aan doen (zoals steeds) om dit plan van tafel te krijgen.

Wij houden u op de hoogte.