Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

28-04-2021, Het is van het grootste belang dat er door zoveel mogelijk mensen een zienswijze ingediend wordt op de plannen voor windpark Beuningen. Dat kan t/m 29 april. Dus als u het nog niet gedaan heeft, doe het dan alsnog!  Om het gemakkelijker te maken hebben we daarom een kant-en-klare zienswijze opgesteld. Het enige wat u nog dient in te vullen zijn uw personalia en vervolgens kunt u de zienswijze mailen naar: 
gemeente@beuningen.nl en d.kocken@beuningen.nl 

Een cc naar info@stichtingtegenwind.nl stellen wij zeer op prijs omdat we dan zicht hebben op het aantal zienswijzen dat wordt ingediend. 


Aan het indienen van een zienswijze zijn geen verplichtingen verbonden. U hoeft hem niet toe te lichten of te verdedigen.

Ook juridisch heeft het voor u als persoon geen verplichtingen en/of gevolgen. Wel kun u er rechten aan ontlenen. Bijvoorbeeld als u later formeel bezwaar aan wil tekenen of naar de rechter of de raad van state wilt. Daarnaast is de gemeente verplicht om de zienswijze serieus te nemen en mee te nemen in de overwegingen.