Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

Op 17 november 2019 hebben wij een uitgebreide reactie gegeven op de concept notitie reikwijdte en detailniveau. De NRD is de eerste fase in de MER-procedure voor windturbines. De NRD beschrijft hoe de Milieu Effect Rapportage uitgevoerd gaat worden. Daarnaast hebben wij een zienswijze met alternatieven ingediend. Lees ook de zienswijze van inwoners van de Heuve en de zienswijze van inwoners van Winssen op de pagina achtergrondinfo.