Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

Jaarverslag Stichting Tegenwind
7-02-2021, Het bestuur van de Stichting Tegenwind heeft het jaarverslag over 2020 opgesteld. Klik hier om het jaarverslag te lezen.        
Geluidshinder van windmolens
09-01-2021, Afstand bepalend bij voorkomen geluidshinder. Draaiende windturbines wekken niet alleen elektriciteit op, ze produceren ook geluid. Luchtstromingen om de draaiende wieken veroorzaken het kenmerkende ‘zoevende’ of ‘zwiepende’ windturbinegeluid. Hoe harder de wind, hoe luider het lawaai.Voor het beperken van geluidsoverlast gelden wettelijke normen. Maar die verouderde geluidsnormen zijn achterhaald en ontoereikend. Daarom dient de afst...
Waarom tegen windmolens in Beuningen?
08-12-2020, Windmolens en de bezwaren ertegen zijn veel in het nieuws. En dat is terecht. Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs voor de gevaren voor de gezondheid en het welzijn van mensen in de omgeving van windmolens. Ook instanties als het RIVM en de wereld gezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwen voor de gevaren. Wij hebben een uitgebreid artikel geschreven waarin wij onze bezwaren nog eens duidelijk opsommen. Daarin verwijzen ook we naar...
Mega-banner nu ook in Ewijk
05-12-2020, Er staat al een mooie banner midden in Ewijk. Maar nu ook langs de koningstraat. Inwoners laten daarmee duidelijk blijken aan wethouder de Klein en Beuningen Nu & Morgen dat zij tegen de komst van deze Mega XL-Windturbines zijn. Wij roepen de politiek in Beuningen op om zich eens daadwerkelijk in te zetten voor de belangen van de inwoners en gezondheids- en welzijnsschade te voorkomen.             
Mega-banner bij de Heuve (Beuningen)
21-11-2020, In Beuningen hebben medestanders van Stichting Tegenwind vandaag een mega-banner opgehangen.Bij de zogenoemde kaswoningen (de Heuve) langs de snelweg A73 is zaterdag een protestdoek van zes bij tweeënhalve meter gespannen, zodat de vele duizenden passerende automobilisten onze boodschap kunnen lezen.    Ook de Gelderlander heeft er een mooi artikel over geschreven:  Klik hier voor het Gelderlander-artikel