Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

Resultaten onderzoek omwonenden: er is geen draagvlak!
11-03-2021, Windpark Beuningen: Stichting TegenWind roept op om locatie te heroverwegen. Stichting TegenWind berichtte u recent over een draagvlakonderzoek dat in februari 2021 is uitgevoerd onder bewoners in de directe omgeving van Windpark Beuningen; omwonenden binnen een afstand van 1 kilometer van de 5 geplande windmolens.  Wij stellen het op prijs om u over de resultaten van dit onderzoek te informeren.   Van de 95 aangeschreven omwonend...
Gezondheidsschade door windturbines
04-03-2021, Op dit moment bereidt Stichting TegenWind samen met advocaat Peter de Lange – bekend van zijn strijd tegen windparken in de Drentse Veenkoloniën – een bezwaarschrift voor tegen de bouw van Windpark Beuningen. Het bezwaar is primair gericht op de gezondheidsschade die optreedt als gevolg van laagfrequente geluidstrillingen die windturbines maken. De gemeente Beuningen heeft bepaald dat molens tot 250 meter hoog mogen worden. Reken maar...
Windpark Beuningen: "Ik ben me kapot geschrokken"
27-02-2021, Stichting TegenWind heeft in februari 2021 in de dorpen Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen huis aan huis flyers bezorgd waarin omwonenden worden geïnformeerd over de enorme overlast die Windpark Beuningen zal veroorzaken.  Op onderstaand kaartje – waarop de 2,5 km overlastcirkels zijn ingetekend – is duidelijk te zien dat vrijwel iedereen in de genoemde 4 dorpen met overlast te maken zal krijgen.     De verspreide informatie...
Nieuwe Flyer
20-02-2021, We hebben een nieuwe flyer gemaakt om de inwoners van Beuningen, Ewijk, Bergharen en Winssen te informeren over de  komst van de windturbines in onze gemeente. In een oplage van 5.000 stuks worden de flyers huis-aan-huis verspreid. Klik hier voor een digitale versie van de flyer.                    
Overlast in beeld
20-02-2021, Op een overzichtskaart hebben we in beeld gebracht in welk gebied bewoners overlast van de windturbines kunnen gaan ervaren. Daarom mogen in Duitsland en Denemarken geen windturbines binnen deze afstand van woningen gebouwd worden.