Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

Nieuwe Flyer
20-02-2021, We hebben een nieuwe flyer gemaakt om de inwoners van Beuningen, Ewijk, Bergharen en Winssen te informeren over de  komst van de windturbines in onze gemeente. In een oplage van 5.000 stuks worden de flyers huis-aan-huis verspreid. Klik hier voor een digitale versie van de flyer.                    
Overlast in beeld
20-02-2021, Op een overzichtskaart hebben we in beeld gebracht in welk gebied bewoners overlast van de windturbines kunnen gaan ervaren. Daarom mogen in Duitsland en Denemarken geen windturbines binnen deze afstand van woningen gebouwd worden.  
Jaarverslag Stichting Tegenwind
7-02-2021, Het bestuur van de Stichting Tegenwind heeft het jaarverslag over 2020 opgesteld. Klik hier om het jaarverslag te lezen.        
Geluidshinder van windmolens
09-01-2021, Afstand bepalend bij voorkomen geluidshinder. Draaiende windturbines wekken niet alleen elektriciteit op, ze produceren ook geluid. Luchtstromingen om de draaiende wieken veroorzaken het kenmerkende ‘zoevende’ of ‘zwiepende’ windturbinegeluid. Hoe harder de wind, hoe luider het lawaai.Voor het beperken van geluidsoverlast gelden wettelijke normen. Maar die verouderde geluidsnormen zijn achterhaal...
Waarom tegen windmolens in Beuningen?
08-12-2020, Windmolens en de bezwaren ertegen zijn veel in het nieuws. En dat is terecht. Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs voor de gevaren voor de gezondheid en het welzijn van mensen in de omgeving van windmolens. Ook instanties als het RIVM en de wereld gezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwen voor de gevaren. Wij hebben een uitgebreid artikel geschreven waarin wij onze bezwaren nog eens duidelijk opsommen. Daa...