Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

Protestbanners in Winssen.
24-03-2021, Ook in Winssen zijn grote protestbanners geplaatst tegen de komst van de mega XL windturbines. De banners zijn geplaatst aan de Koningstraat en op de hoek van de Leegstraat en de Koningstraat.                      
Windpark Beuningen past niet in Beuningse Veld!
24-03-2021, Terug in de tijd. Het is Piet de Klein die tien jaar geleden als wethouder in het toenmalige college van B&W aan bureau DHV de opdracht geeft een studie te doen naar de ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente Beuningen. De resultaten staan in het rapport “Structuurvisie”, gepubliceerd in 2012. De Klein schrijft in het voorwoord: “De Structuurvisie Gemeente Beuningen beschrijft de hoofdlijnen van de...
Resultaten onderzoek omwonenden: er is geen draagvlak!
11-03-2021, Windpark Beuningen: Stichting TegenWind roept op om locatie te heroverwegen. Stichting TegenWind berichtte u recent over een draagvlakonderzoek dat in februari 2021 is uitgevoerd onder bewoners in de directe omgeving van Windpark Beuningen; omwonenden binnen een afstand van 1 kilometer van de 5 geplande windmolens.  Wij stellen het op prijs om u over de resultaten van dit onderzoek te informeren. ...
Gezondheidsschade door windturbines
04-03-2021, Op dit moment bereidt Stichting TegenWind samen met advocaat Peter de Lange – bekend van zijn strijd tegen windparken in de Drentse Veenkoloniën – een bezwaarschrift voor tegen de bouw van Windpark Beuningen. Het bezwaar is primair gericht op de gezondheidsschade die optreedt als gevolg van laagfrequente geluidstrillingen die windturbines maken. De gemeente Beuningen heeft bepaald dat molens tot 250 meter hoog mogen w...
Windpark Beuningen: "Ik ben me kapot geschrokken"
27-02-2021, Stichting TegenWind heeft in februari 2021 in de dorpen Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen huis aan huis flyers bezorgd waarin omwonenden worden geïnformeerd over de enorme overlast die Windpark Beuningen zal veroorzaken.  Op onderstaand kaartje – waarop de 2,5 km overlastcirkels zijn ingetekend – is duidelijk te zien dat vrijwel iedereen in de genoemde 4 dorpen m...