Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

Geslaagde Actie tegen Windpark Beuningen
08-05-2021, Vandaag is er een geslaagde actie gehouden in het centrum van Beuningen tegen de komst van het windpark met de mega XL-windmolens. Er mochten vanwege de corona-maatregelen helaas maar 50 mensen deelnemen aan de actie. Door het oplaten van een heliumballon kon iedereen zien en ervaren hoe enorm hoog de geplande windturbines zullen worden. Hieronder een foto-impressie van de actie. Een video van de actie is te zien via deze link: VIDEO...
Zienswijzen Stichting Tegenwind ingediend
28-04-2021, Stichting Tegenwind heeft zienswijzen op Windpark Beuningen ingediend bij Gedeputeerde Staten van Gelderland en bij het College van B&W van Beuningen. In deze zienswijzen beschrijven wij uitgebreid onze visie en bezwaren m.b.t. Windpark Beuningen. Klik hieronder om de zienswijzen te lezen:   Zienswijzen advocaat namens Stichting Tegenwind op windpark Beuningen 29 april 2021 Zienswijze Stichting Tegenwind wet natuurbescherming win...
Dien een zienswijze in.
28-04-2021, Het is van het grootste belang dat er door zoveel mogelijk mensen een zienswijze ingediend wordt op de plannen voor windpark Beuningen. Dat kan t/m 29 april. Dus als u het nog niet gedaan heeft, doe het dan alsnog!  Om het gemakkelijker te maken hebben we daarom een kant-en-klare zienswijze opgesteld. Het enige wat u nog dient in te vullen zijn uw personalia en vervolgens kunt u de zienswijze mailen naar:  gemeente@beuningen.nl en d.k...
Protestbanners in Winssen.
24-03-2021, Ook in Winssen zijn grote protestbanners geplaatst tegen de komst van de mega XL windturbines. De banners zijn geplaatst aan de Koningstraat en op de hoek van de Leegstraat en de Koningstraat.                      
Windpark Beuningen past niet in Beuningse Veld!
24-03-2021, Terug in de tijd. Het is Piet de Klein die tien jaar geleden als wethouder in het toenmalige college van B&W aan bureau DHV de opdracht geeft een studie te doen naar de ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente Beuningen. De resultaten staan in het rapport “Structuurvisie”, gepubliceerd in 2012. De Klein schrijft in het voorwoord: “De Structuurvisie Gemeente Beuningen beschrijft de hoofdlijnen van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling vo...