Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

Gemeente probeert plan er snel door te drukken
25-09-2021, De gemeente Beuningen is van plan om Windpark Beuningen er snel door te drukken nu daarvoor nog voldoende steun in de gemeenteraad lijkt te bestaan. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart aanstaande zal dat vermoedelijk niet meer het geval zijn omdat “Beuningen Nu en Morgen” dan afgerekend zal worden op hun jarenlange on-democratische machtsmisbruik dat ten koste gaat van de inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen. ...
Windpark Beuningen voorlopig uit zicht
07-07-2021, De gemeente Beuningen wil in 2040 “energieneutraal” zijn, door net zoveel energie op te wekken als de inwoners samen gebruiken. Dat klinkt sympathiek. Maar daarvoor zou onder andere een reusachtig windpark moeten worden gebouwd.  Omwonenden van dat “Windpark Beuningen” vrezen voor hun gezondheid en die van hun kinderen. En het klimaat is er niet mee gediend, want zoveel elektriciteit is op z’n vroegst pas in 2040 inzetbaar in Beuning...
Belangrijke uitspraak Raad van State over windparken
Op 30 juni 2021 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan 'Windpark Delfzijl uitbreiding 2020' (202003882/1/R3). Het gaat ook in deze rechtszaak over de vraag of het arrest van het Europese Hof van Justitie te Luxemburg in de Belgische zaak Nevele meebrengt dat voor onderdelen van het Nederlandse Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die gaan over windturbines een uitgeb...
Urgenda: stop met windenergie op land
29-06-2021,Belangenorganisatie Urgenda, de aanjager van de energietransitie, deed afgelopen week in een rapport een opzienbarende uitspraak. De organisatie roept gemeenten, provincies en andere overheden op om te stoppen met het bouwen van windparken op land. Volgens Urgenda kan de benodigde CO2-reductie ook prima worden gerealiseerd door in te zetten op kleinschalige zonne-energieprojecten en energiebesparing. Reden te meer voor ons om de gemeen...
Open brief aan de gemeenteraad
21-06-2021, Windpark Beuningen ja of nee? Op maandag 5 juli aanstaande stemt de gemeenteraad van Beuningen over het al dan niet doorgaan van Windpark Beuningen. Gaat het door, dan verrijzen er vijf megawindturbines van 245 meter hoogte, vlakbij dichtbevolkte woonkernen. Dit zal onherroepelijk leiden tot veel gezondheidsschade bij omwonenden. Duizenden mannen, vrouwen en kinderen worden dan continu blootgesteld aan ziekmakend geluid. Zelfs tot in ...