Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

Urgenda: stop met windenergie op land
29-06-2021,Belangenorganisatie Urgenda, de aanjager van de energietransitie, deed afgelopen week in een rapport een opzienbarende uitspraak. De organisatie roept gemeenten, provincies en andere overheden op om te stoppen met het bouwen van windparken op land. Volgens Urgenda kan de benodigde CO2-reductie ook prima worden gerealiseerd door in te zetten op kleinschalige zonne-energieprojecten en energiebesparing. Reden te meer voor ons om de g...
Open brief aan de gemeenteraad
21-06-2021, Windpark Beuningen ja of nee? Op maandag 5 juli aanstaande stemt de gemeenteraad van Beuningen over het al dan niet doorgaan van Windpark Beuningen. Gaat het door, dan verrijzen er vijf megawindturbines van 245 meter hoogte, vlakbij dichtbevolkte woonkernen. Dit zal onherroepelijk leiden tot veel gezondheidsschade bij omwonenden. Duizenden mannen, vrouwen en kinderen worden dan continu blootgesteld aan ziekmakend g...
Geslaagde Actie tegen Windpark Beuningen
08-05-2021, Vandaag is er een geslaagde actie gehouden in het centrum van Beuningen tegen de komst van het windpark met de mega XL-windmolens. Er mochten vanwege de corona-maatregelen helaas maar 50 mensen deelnemen aan de actie. Door het oplaten van een heliumballon kon iedereen zien en ervaren hoe enorm hoog de geplande windturbines zullen worden. Hieronder een foto-impressie van de actie. Een video van de actie is te zien via deze link: VIDEO...
Zienswijzen Stichting Tegenwind ingediend
28-04-2021, Stichting Tegenwind heeft zienswijzen op Windpark Beuningen ingediend bij Gedeputeerde Staten van Gelderland en bij het College van B&W van Beuningen. In deze zienswijzen beschrijven wij uitgebreid onze visie en bezwaren m.b.t. Windpark Beuningen. Klik hieronder om de zienswijzen te lezen:   Zienswijzen advocaat namens Stichting Tegenwind op windpark Beuningen 29 april 2021 Zienswijze Stichting Tegenwind wet na...
Dien een zienswijze in.
28-04-2021, Het is van het grootste belang dat er door zoveel mogelijk mensen een zienswijze ingediend wordt op de plannen voor windpark Beuningen. Dat kan t/m 29 april. Dus als u het nog niet gedaan heeft, doe het dan alsnog!  Om het gemakkelijker te maken hebben we daarom een kant-en-klare zienswijze opgesteld. Het enige wat u nog dient in te vullen zijn uw personalia en vervolgens kunt u de zienswijze mailen naar:  gem...