Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

Stemadvies gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
21-01-2022, Door NIET te stemmen op BN&M, GroenLinks, D’66 of PvdA kunnen we de komst van Windpark Beuningen alsnog tegenhouden.  Op 23 november 2021 hebben de partijen Beuningen Nu & Morgen, GroenLinks, D’66 en PvdA in de gemeenteraad ervoor gezorgd dat de omstreden plannen voor Windpark Beuningen tóch zijn aangenomen. Daarmee hebben deze vier partijen er bewust voor gekozen om de gezondhe...
In beroep bij de Raad van State
06-01-2022, Nadat BN&M, GroenLinks, D’66 en PvdA er voor hadden gezorgd dat – tegen alle adviezen, smeekbedes en waarschuwingen in – het plan voor Windpark Beuningen tóch is aangenomen, zijn op 16 december 2021 het gewijzigde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage gelegd.    Stichting TegenWind heeft in de weken daarna een zo compleet mogelijk overzicht samengesteld van de...
Verleent gemeente Beuningen vergunning voor Windpark Beuningen?
12-11-2021, De gemeente Beuningen is voornemens om in haar Raadsvergadering van 23 november aanstaande akkoord te verlenen aan realisatie van Windpark Beuningen.    Wij verzonden onderstaande brief aan het college en de raadsleden van de gemeente Beuningen, met daarbij gevoegd het rapport “Gezondheidseffecten van windturbinegeluid”. Gezondheidseffecten-van-windturbinegeluid-D.-Bijl-2021.pdf (windwiki.nl) Mocht d...
Brief advocaat over proces Windpark Beuningen
01-11-2021, Op 1november heeft advocaat de Lange namens Stichting TegenWind onderstaande brief gestuurd naar de gemeente Beuningen.   Barendrecht, 1 november 2021 Aan het college van B&W en aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Beuningen Geachte mevrouw, mijnheer, Namens cliënte, Stichting Tegenwind, heb ik kennis genomen van het door B&W van de gemeente Beuningen geproduceerde document “Proces Windpar...
Gemeente probeert plan er snel door te drukken
25-09-2021, De gemeente Beuningen is van plan om Windpark Beuningen er snel door te drukken nu daarvoor nog voldoende steun in de gemeenteraad lijkt te bestaan. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart aanstaande zal dat vermoedelijk niet meer het geval zijn omdat “Beuningen Nu en Morgen” dan afgerekend zal worden op hun jarenlange on-democratische machtsmisbruik dat ten koste gaat van de inwoners van Beuningen, Ewijk, W...